Suplerende undervisning

Atleter med en trænings- og stævneaktivitet, som gør, at de er meget væk fra skolen, kan have behov for at få supplerende undervisning.

I den forbindelse kan skolen ansøge Team Danmark om finansiering af den supplerende undervisning. Der ydes som udgangspunkt en times supplerende undervisning pr. fraværsdag.

Skoler kan oprette login og søge om supplerende undervisning på vegne af atleter her.

Skoler, der allerede har et login, kan logge på her.

Atleter, som i tilstrækkeligt omfang modtager supplerende undervisning, får ikke fravær, da skolen godskriver det.

Kriterier for bevilling af supplerende undervisning

  • Du skal have en sportslig godkendelse fra Team Danmark.
  • Du skal have deltaget i specialforbundsaktiviteter (træningssamlinger, internationale konkurrencer, internationale mesterskaber, testdage mv.)
  • Der skal foreligge relevant dokumentation (indkaldelsesbrev, udtagelsesbrev mv.)

Vi yder således ikke støtte til supplerende undervisning i forbindelse med klub- og kraftcenteraktiviteter, men her kan du kan eventuelt undersøge, om din klub eller andre yder støtte til supplerende undervisning.

Inden du holder fri til sport, skal du orientere skolen om dit forventede fravær - og det er en god ide at få accept fra skolen. Husk at gå i dialog med skolen i god tid, inden du holder fri.

Videregående uddannelser

For studerende ved videregående uddannelser skal ansøgningen indeholde oplysninger om dit navn, sportsgren/specialforbund, antal timer, du søger om og udgifterne forbundet hermed. Yderligere skal du vedlægge dokumentation for fraværet, for eksempel i form af breve som dokumenterer udtagelsen til stævner eller træningslejre.

Generelt støtter vi atleter efter behov og vil i forhold til hver enkelt ansøgning vurdere, hvor stor en del vi vil være med til at finansiere.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 
TEAM DANMARK