Uddannelsescenter Holstebro | Team Danmark

Uddannelsestilbud

HHX og HTX

På erhvervsgymnasierne tilbyder vi mentor- og buddyordning samt lektiehjælp og supplerende undervisning, så fravær på grund af dine sportslige aktiviteter ikke går ud over din uddannelse.

Hvis du har en Team Danmark godkendelse, har du mulighed for at tage din uddannelse over fire år, så du får ekstra tid til træning og konkurrencer.

På HHX har du, hvis du vælger studieretningen almen marketing sport, skemafri til morgentræning to gange om ugen, og du vil komme i klasse med andre, som deler din interesse for sport.

På HTX har du, hvis du vælger studieretningen Matematik/Fysik, skemafri til morgentræning to gange om ugen, og du vil komme i klasse med andre, som deler din interesse for sport.

Læs mere om Handelsgymnasiet her.

Læs mere om Teknisk gymnasium her.

EUD - EUX 

På erhvervsuddannelserne EUD og EUX tilbydes du som Team Danmark elev et individuelt tilrettelagt forløb, som i videst mulige omfang tilgodeser dit behov for supplerende undervisning, lektiehjælp, buddyordning og skemafri til træning og sportslige aktiviteter.

 

Kontakt

HHX
Heidi Bach-Andersen
hba@ucholstebro.dk
Tlf. 99122345 

HTX
Jens Peter Vejrup
jpv@ucholstebro.dk
Tlf. 99122354

EUX Håndværker
Eric Lindholm Rohde
elr@ucholstebro.dk
Tlf. 99122518
 
EUX Business
Inger Skov
is@ucholstebro.dk
Tlf. 991299122343

EUD
Kirsten Skov Bertelsen
ksb@ucholstebro.dk
Tlf. 99122431

TEAM DANMARK