Tornbjerg Gymnasium | Team Danmark

Uddannelsestilbud

Tornbjerg Elite stiller skarpt på det hele menneske med en dobbelt karriere. Her tilbydes studieretningen (Engelsk-A, Samfundsfag-B, Matematik-B), der gør det muligt at kvalificere sig til de fleste videregående uddannelser. 

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at eleverne kan morgentræne tirsdag og torsdag. Det kan ske i klubberne eller i gymnasiets store og moderne styrketræningslokale. Der er mulighed for supplerende undervisning og flytning af prøver/eksaminer i forbindelse med deltagelse i alle forbundsarrangerede aktiviteter. Derudover tilbydes mentorsamtaler, et hvilerum samt life skills-forløb for elever og et lignende kursus for deres forældre.

For at styrke sociale og sportslige sammenhænge mellem årgangene afholdes to gange årligt en sportsrelateret event, hvor alle eliteidrætselever har aktiviteter og foredrag sammen. Tornbjerg Elite dyrker og styrker derudover samarbejdet med klubbernes talentchefer gennem dialog med eleverne i centrum.

Læs mere her:

Kontakt

Mentor
Georg Sveistrup
sv@tornbjerg-gym.dk
Tlf: 25980089  el 66157102

Elitekoordinatorer
Morten T. Hansen

mha@tornbjerg-gym.dk

Marie Schmidt
Sc@tornbjerg-gym.dk
Tlf: 66157102

Sekretær
Helle Larsen
HL@tornbjerg-gym.dk
Tlf: 63155554  el 66157102

TEAM DANMARK