Campus Vejle | Team Danmark

Uddannelsestilbud

HHX:

Campus Vejle HHX tilbyder både 3- og 4-årige studieforløb med plads til morgentræning to gang ugentligt i særlige sportsklasser. Der tilbydes ekstra faglig supplering og lovligt fravær i forbindelse med idrætsaktiviteter. Tilbuddet gælder på studieretningerne “Innovation" samt “ marketing og psykologi". Der laves desuden individuelle aftaler med elever på andre studieretninger.

HF:

På Campus Vejle HF kan tilbydes enkeltfagsforløb som tilrettelægges individuelt med hensyntagen til den enkelte kursists sportsaktiviteter. Der ud over tilbydes 2-3 årige hf-forløb med mulighed for fri til morgentræning eller mulighed for individuelle aftaler.

EUD/EUX:

På Campus Vejle EUD/EUX får sportscollegeeleverne fri til morgentræning tirsdag og torsdag på grundforløb 1+2 samt på studiekompetenceåret på EUX.

Læs mere om skolen her.

Kontakt

Sportscollegeleder
Nikolaj Primdal
nipr@campusvejle.dk

Tlf. 7216 2662

TEAM DANMARK