Team Danmark hilser Kasper Hjulmands ønske om at knytte forskningen og fodbolden tættere sammen velkommen. Den bedste og nyeste viden skal udnyttes til at styrke dansk eliteidræt og give Danmark sejre og medaljer på den internationale sportsarena.

15. marts 2022

Af Lars Holm, forskningschef i Team Danmark

...

DBU har med landstræner Kasper Hjulmand i spidsen den seneste tid udtrykt stor interesse for at koble forskning og fodbolden tættere sammen. Det er helt rigtig set af Hjulmand og DBU, at det er viden, der skal give Danmark medaljer (og sejre). Generering af nyttig og praksisrelevant viden om sportspsykologi, fysisk træning, restitution, ernæring og dataanalyse er helt afgørende konkurrenceparametre i eliteidrætten, hvor mange lande opruster massivt i jagten på at vinde guld. Derfor er det ikke kun inden for fodbold, der er brug for at satse på forskning. Det skal vi gøre i mange sportsgrene, og heldigvis er der meget overførbar viden fra sportsgren til sportsgren. Forskningsresultater i fx ishockey kan ofte kopieres en til en til fodboldens verden, viden om opvarmningsstrategier eller restitutionsmåltider kan bruges af stort set alle atleter osv. Her spiller Team Danmarks fageksperter en afgørende rolle med deres praksisviden og samarbejde med landstrænere, sportschefer og atleter på den ene side og forskere på den anden.

I Team Danmark har vi i mange år arbejdet hårdt på at beskrive og etablere et nationalt elitesportscenter, hvor forskningsudstyr og -faciliteter skal danne grundlaget for et tæt samarbejde mellem idrætsforskere, Team Danmark og sportsforbund i arbejdet med at udvikle dansk elitesport og bevare vores gode internationale niveau. Takket være en stor donation fra Novo Nordisk Fonden har vi en unik mulighed for at skabe et tæt samarbejde mellem eliteidrætspraksis og danske idrætsforskere. Nu hilser vi den danske landstræner i fodbold meget velkommen om bord på holdet, der arbejder for at udvikle dansk eliteidræt. For vi har brug for alle mand.

Der er store potentialer for Danmark i at udvikle den bedste viden i verden til vores bedste atleter og landshold. Siden 2019 har vi i Team Danmark udvidet forskningsstøtten til danske forskere. Det er muliggjort af en donation på 100 mio. kr. til Team Danmark fra Novo Nordisk Fonden, som har kickstartet et endnu tættere samarbejde med idrætsforskere omkring en lang række praksisnære projekter. Der er allerede investeret ressourcer i forskning, der dækker emner som fysiologiske krav i gentagne kampe i holdsport, effekten af interval-hurtighedstræning på sprintevnen og udholdenheden, virkningen af en række ergogene stoffer, betydningen af lavt energiindtag på restitutionsevnen, den præstationsfremmende effekt ved at begrænse sukkerlagrene i musklerne og meget mere, som kan være med til at give atleterne de sidste procenter for at toppræstere, siger Lars Holm, forskningschef i Team Danmark.

De støttede forskningsprojekter bliver formuleret og designet i samråd med Team Danmark og med inddragelse af de forskellige forbund. Dét er en ny samarbejdsmodel, som giver Team Danmarks faglige medarbejdere mulighed for at være i tæt kontakt med et netværk af landets allerbedste idrætsforskere og sikre, at vi altid tager den nyeste viden i betragtning, når vi vejleder atleterne. Det er en strategi, som internationale tendenser tyder på, vil hjælpe til at give atleterne en fordel.

Præcis som landstræner Kasper Hjulmand ytrer ønske om, så er vores ambition, at Team Danmarks Nationale Elitesport Center i fremtiden skal være et fysisk center for mødet og samarbejdet mellem hele den danske eliteidræt og videnskaben og på den måde udgøre en infrastruktur, der skal sikre dansk succes på medaljeskamlen, om det er i fodbold, håndbold, svømning, roning eller andre idrætter.

Det er en stor opgave, som kræver den perfekte ramme med state of the art forskningsfaciliteter og en villighed til samarbejde hos både forskere, atleter og trænere. Derudover kræver det naturligvis økonomi til at facilitere det hele. Hvis det lykkes, er der ingen tvivl om, at det øgede fokus på forskning vil løfte dansk eliteidræt i en stadig større international konkurrence. En helt afgørende komponent for at lykkes med at bringe forskerne tæt på atleterne er landstrænernes tilgang til at udvikle ny viden sammen med forskere. Netop derfor er Hjulmands udmelding om, at behovet for forskning skal hjælpe fodbolden til nye niveauer, meget, meget, meget positiv.

...

Foto: Anders Kjærbye, DBU Foto (arkiv)

yderligere

oplysninger

Links

  • Forskning og eliteidræt

    Team Danmark støtter eliten inden for forskningen såvel som idrætten. Team Danmark-støttet forskning skal generere konkrete forslag og løsninger, som skaber værdi for for forbund og atleter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail