Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har besluttet at støtte et omfattende forskningsprojekt, der skal afdække omfanget af spiseforstyrrelser og træningsafhængighed og belyse den generelle trivsel blandt danske eliteatleter. Det er den største undersøgelse af sin art i Danmark til dato.

24. januar 2020

En ny undersøgelse skal afdække omfanget af bl.a. spiseforstyrrelser og undersøge generel trivsel blandt danske atleter. Bag undersøgelsen står et stærkt forskerteam fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Linneaus Universitet (Sverige), Universitetet i Agder (Norge), Norwegian School of Sports samt Team Danmark og DIF.

Undersøgelsen er den mest omfattende afdækning af spiseforstyrrelser og relaterede problematikker nogensinde i Danmark.

800 eliteatleter har i disse uger modtaget en mail med et spørgeskema om deres trivsel som atleter, og planen er løbende at udvide målgruppen til endnu flere atleter.

”Set i lyset af de eksempler, der var fremme sidste år, skærper vi vores fokus på spiseforstyrrelser og trivsel i eliteidræt. Dansk idræt har som helhed brug for mere og opdateret viden om trivsel og relaterede problematikker, og jeg vil gerne opfordre atleterne til at udfylde spørgeskemaet, så vi kan få så grundig en undersøgelse som overhovedet muligt,” siger Lone Hansen, adm. direktør i Team Danmark.

Og DIF er helt på linje:

”Trivsel er et emne, som vi generelt har stor fokus på i dansk idræt. Og med en endnu mere omfattende og helt opdateret viden på området kan vi blive endnu skarpere i alt fra sparringen med vores forbund til indholdet på vores træneruddannelser,” fastslår Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF.

Det er lektor ved Syddansk Universitet, Mia Lichtenstein, der står i spidsen for undersøgelsen.

”Der er brug for at udvikle mere viden på området og blive klogere på omfanget af spiseforstyrrelser i dansk idræt. Udenlandske studier viser en forekomst af spiseforstyrrelser blandt pigerne på op mod 20 pct. og 8 pct. blandt drengene. I såkaldte vægtbærende idrætter er forekomsten helt op mod 40 pct. I de kommende måneder får vi tal på spiseforstyrrelser hos danske atleter og dermed et afsæt for at drøfte, hvordan dansk idræt hjælper atleterne bedst muligt,” siger Mia Lichtenstein.

Undersøgelsen forventes afsluttet inden sommer, og den kan give anledning til, at der tages nye initiativer rettet mod forebyggelse af spiseforstyrrelser og relaterede problematikker.

Udover dette forskningsprojekt har Team Danmark og DIF i samråd med Kulturministeriet iværksat en uvildig undersøgelse af trivslen i dansk elitesvømning. Undersøgelsen foretages af Kammeradvokaten og afsluttes sidst i januar.

Fakta

I samspil med forskergruppen har Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund udvalgt en række idrætter til at deltage i undersøgelsen. Valget er sket på baggrund af idrættens udbredelse i Danmark samt en vurdering af risikoen for spiseforstyrrelse blandt atleter. Idrætterne er:

 • Atletik
 • Cykling                                                                                                
 • Orientering                                                                                          
 • Sportsdans    
 • Triatlon
 • Svømning
 • Roning
 • Badminton
 • Håndbold
 • Fodbold
 • Karate
 • Brydning
 • Boksning
 • Skøjteløb
 • Gymnastik

Tilmeld dig vores nyhedsmail