Kompetenceudvikling | Team Danmark

Det er en central målsætning for Team Danmark at styrke trænernes og sportschefernes faglige niveau og kompetencer. De er afgørende for at sikre træningsmiljøer af højeste kvalitet og sportslig succes.

Vi faciliterer kompetenceudvikling gennem blandt andet uddannelse, inspirationsmøder og netværksgrupper målrettet sportschefer og landstrænere i specialforbundene.

Vores arbejde med kompetenceudvikling af landstrænere og sportschefer i de Team Danmark-støttede specialforbund har fokus på udvikling af træner- og ledelsesmæssige kompetencer hos den enkelte og på organisatorisk udvikling i forbundene.

Team Danmark samarbejder med specialforbundene om udvikling af planer for rekruttering, uddannelse og udvikling af trænere til højeste niveau.

Landstrænere og sportschefer i Team Danmark-støttede specialforbund deltager i Team Danmarks inspirationsmøder og vidensnetværk.

Netværk

Team Danmark faciliterer og driver mindre vidensnetværk for sportschefer og landstrænere. De enkelte netværk fastsætter mål og hensigter og fungerer autonomt. Et netværk kan f.eks. vælge at få input fra internationale oplægsholdere, tage på studieture efter international inspiration eller mødes om relevante temaer. 

I Team Danmarks vidensnetværk samler vi få og relevante landstrænere og sportschefer, så der kan skabes et tillidsfuldt rum, som fremmer gensidig inspiration og læring.

Inspirationsmøder

Inspirationsmøderne er korte oplæg, hvor Team Danmarks faglige eksperter eller andre sætter fokus på relevante temaer, der opstår tæt på praksis.

Video fra seneste inspirationsmøder

  • default-thumbnail
  • default-thumbnail
  • default-thumbnail
  • default-thumbnail
  • default-thumbnail
  • default-thumbnail
  • default-thumbnail

Yderligere

information

Kontakt

TEAM DANMARK