Forskning | Team Danmark

Vi støtter forskning og implementering af ny viden for at løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt og skabe forbedret konkurrenceevne hos atleter og trænere.

Udvikling og implementering af viden er centralt for udviklingen af dansk eliteidræt. Team Danmark samarbejder med forsknings- og vidensmiljøer for at bringe relevant viden i spil.

Vi samarbejder desuden med relevante virksomheder, som kan være partnere i forskelligartede projekter.

Se liste over aktuelle Team Danmark-støttede forskningsprojekter.

Team Danmarks forskningsstrategi

Team Danmarks forskningsstrategi

Team Danmarks forskningsstrategi

Team Danmarks forsknings- innovations- og udviklingsstrategi skal sikre bedre rammer for og udnyttelse af forskning, viden, innovation og kompetencer inden for eliteidræt. 

Team Danmark har udarbejdet en forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi, som udgør en milepæl i Team Danmarks forskningsambitioner.

Strategien er udviklet i et tæt samarbejde mellem Team Danmark og de relevante fakulteter og institutter på de fire førende universiteter inden for idrætsforskning: Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital.

Læs Team Danmarks forskningsstrategi 2017-2020 her

Forskningsnetværk

Der etableret et forskningsnetværk mellem Team Danmark og de fire universiteter samt Bispebjerg Hospital. Derudover er repræsentanter fra Danmarks Tekniske Universitet og Institut for Produktudvikling tilknyttet netværket.

Team Danmark ønsker at styrke de enkelte forskningsmiljøer, så de får mulighed for at sætte større fokus på eliteidrætsforskning.

Team Danmark har i samarbejde med forskningsnetværket udformet ’Model for samarbejde og samspil’, som skitserer samarbejdet mellem de fire overordnede aktører.

Model for samarbejde og samspil

Model for samarbejde og samspil

Viden er i centrum, og deltagerne kan i et fælles rum og med den rette timing fokusere på at udvælge de temaer, der er mest relevante.

Team Danmark faciliterer og koordinerer samarbejdet og har ansvaret for, at netværket fungerer.

Samarbejdsmodellen skal:

  • Sikre bedre rammer for og udnyttelse af forskning, innovation og kompetencer inden for eliteidræt.
  • Sikre vidensdeling og synergi mellem landstrænere, atleter, forskere, innovatører og øvrige sportslige eksperter.
  • Løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt og skabe forbedret konkurrenceevne hos danske atleter og trænere.
default-thumbnail

Forsker skal hjælpe kvindelige eliteatleter

Thomas P. Gunnarsson har modtaget penge fra Team Danmark til et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af menstruationscyklus på præstationsevnen hos kvindelige eliteatleter. Hør mere om projektet i videoen.

Forskningsstøtte

Bevilling af forskningsstøtte afventer p.t. en ny organisering. Vi forventer at være klar fra 1. april 2019. Forskningssamarbejdet og Team Danmarks økonomiske støtte til forskning, innovation og udvikling skal have afsæt i ”Model for samarbejde og samspil”, som institutionerne i forskningsnetværket har tilsluttet sig.

Projekter skal være forankret i forskningssamarbejdet og det forskningsprogram, som understøtter de respektive forskningsgruppers arbejde og har som hovedformål, at det bliver muligt at fokusere på forskning med relevans for eliteidrætten i det pågældende forskningsmiljø.

Ud over midler til opståede problemstillinger og indsatser, indebærer Team Danmarks forskningsprogram et antal åbne ph.d. stillinger og et antal stillinger, der skaber mulighed for, at de enkelte forskningsgrupper kan prioritere eliteidrætsforskning.

Kontakter og

relateret info

Kontakt

Links

  • Team Danmarks forskningsstrategi

    Team Danmarks forsknings- innovations- og udviklingsstrategi skal sikre bedre rammer for og udnyttelse af forskning, viden, innovation og kompetencer inden for eliteidræt.

  • Aktuelle forskningsprojekter

    Oversigt over aktuelle Team Danmark-støttede forskningsprojekter.

TEAM DANMARK