Der er tre samarbejdsformer for perioden 2022-2024 mellem Team Danmark og forbund.

Team Danmarks økonomiske investeringer bygger oven på forbundets elitearbejde og foretages altid i samfinansiering mellem forbund og Team Danmark. Derudover forventes det, at elitearbejdet er prioriteret i forbundets strategispor i samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund.

Team Danmark Forbund

Team Danmark samarbejder med forbundene om olympiske, ikke-olympiske og paralympiske discipliner, hvor der i løbet af perioden 2022-2024 forventes internationale topresultater og medaljer. Herudover indebærer samarbejdet, at der skabes fortsat udvikling på centrale områder af forbundets elitearbejde.

Krav og kriterier for Team Danmark Forbund er:

 • Forbundet skal udvikle og præsentere en langsigtet udviklings- og resultatstrategi.
 • Samarbejdet forankres i en 3-årig samarbejdsaftale på baggrund af en Masterplan og et tilhørende rammebudget og finansieringsplan. Forbundets egen finansiering og Team Danmarks bevillinger aftales årligt.
 • Der er etableret en professionel driftsorganisation.
 • Der gennemføres en årlig evaluering over indsatser, udviklingsmål, resultatmål og økonomi, som er retningsgivende for det fremadrettede samarbejde.
 • Såfremt aftalegrundlaget ikke er opfyldt, kan samarbejdsaftalen ophøre inden udgangen af aftaleperioden.
 • Resultatniveau retrospektivt:
  • Individuelle discipliner: Der er som minimum opnået top 8-placeringer ved internationale mesterskaber (VM, OL) eller eventuelt medaljer ved EM i løbet af perioden 2017-2020. Ved EM gælder, at det skal svare til højeste internationale konkurrenceniveau.
  • Holdsport: Hold har deltaget på højeste internationale niveau (EM og/eller VM, OL). Ved EM gælder, at det skal svare til højeste internationale konkurrenceniveau.
  • For paralympiske discipliner skal der være opnået medaljer ved PL/VM.
 •  Resultatperspektiv:
  • Individuelle discipliner: Det forventes kontinuerligt top-8 placeringer ved internationale mesterskaber (VM og OL). Derudover forventes der medaljer til EM, VM og OL i perioden 2022-2024. For EM gælder, at det skal svare til højeste internationale konkurrenceniveau.
  • Holdsport: Der er i perioden 2022-2024 et realistisk resultatperspektiv til at opnå top 8 resultater (EM og/eller VM, OL). Ved EM gælder, at det skal svare til højeste internationale konkurrenceniveau.
  • For paralympiske discipliner skal der være medaljeperspektiv til VM og PL. Ved discipliner, hvor der ikke afholdes EM/VM, definerer Team Danmark det højeste internationale niveau i dialog med forbundet.

 

Team Danmark Puljen

Team Danmark-puljen er målrettet forbund med atleter eller atletgrupperinger med særligt potentiale og resultatperspektiv ved VM, EM og/eller OL/PL indenfor en defineret tidshorisont på maksimalt tre år. Ved EM gælder, at det skal svare til højeste internationale konkurrenceniveau.

Med henblik på at understøtte atleter i forbund, der ikke er Team Danmark Forbund, vil det via forbundet være muligt at støtte op om enkeltstående atleter eller atletgrupperinger.

For Team Danmark Puljen gælder:

 • Ansøgning om puljemidler sker gennem forbundet
 • Forbundet skal beskrive og præsentere en strategi for atletens resultatudvikling, som danner grundlag for samarbejde med Team Danmark.
 • Støtten er målrettet definerede aktiviteter – herunder ekspertbistand.
 • Der gennemføres evalueringer over indsatsen.

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds fælles indsatser

Team Danmark kan fortsat i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund indgå aftaler med forbund om fælles indsatser. Den fælles indsats skal indgå i Danmarks Idrætsforbunds strategiske samarbejdsaftale med forbundet. Formålet med de fælles indsatser er at udvikle forbundets elitearbejde.

 • For ”Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds fælles indsatser” gælder:
 • At forbundet har et relevant udviklingspotentiale til at blive Team Danmark Forbund.
 • At der er tilstedeværelse af tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer.
 • At aftaler om fælles indsatser udløber inden for en defineret tidsramme og senest med udgangen af 2024 med gennemførelse af årlige evalueringer.

Atletniveauer

Team Danmark inddeler i samarbejde med forbundene atleter i tre niveauer. Niveauerne danner grundlag for, hvordan Team Danmark prioriterer ydelser til atleterne. Indplacering i én af de tre atletniveauer er gældende for ét år.

 • Team Danmark Verdensklasseatleter
  Man indplaceres som Verdensklasseatlet på baggrund af allerede opnåede resultater og resultatperspektiv. Verdensklasseatleter har opnået top 8 placeringer ved seneste senior VM/OL. Som Team Danmark Verdensklasseatlet har man adgang til Team Danmarks ekspertydelser og øvrige servicetilbud.
 • Team Danmark Eliteatleter
  Man indplaceres som Eliteatlet på baggrund af resultatperspektiv. Eliteatleter har resultatperspektiv til at opnå top 8-placeringer ved VM/OL og/eller medalje ved EM. Udvalgte talenter med særligt potentiale kan indplaceres som Eliteatlet. Som Team Danmark Eliteatlet har man adgang til Team Danmarks ekspertydelser og øvrige servicetilbud.
 • Team Danmark Bruttogruppeatleter
  Som Team Danmark Bruttogruppeatlet har man ikke adgang til Team Danmarks ekspertsupport, men kan benytte Team Danmarks øvrige servicetilbud (uddannelse og karriere, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.).

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 
TEAM DANMARK