2017 var et år, som viste, at dansk eliteidræt er i stand til at udvikle verdensklasseatleter i mange sportsgrene. Antallet af VM-medaljer i de sommerolympiske discipliner faldt dog i forhold til 2013, som er det sammenlignelige år med 2017. Alt det og meget mere kan du læse mere om i vores Årsberetning 2017.

11. maj 2018

Igen i 2017 har danske atleter vist fornemme resultater, hvor det sidste år blev til i alt 62 medaljer til Danmark.

”Dansk eliteidræt står stærkt. Danske atleter leverer verdensklassepræstationer, specialforbundene arbejder professionelt, og vi har udviklet en eliteidrætsmodel, som mange lande misunder os. Vi lykkes med at udvikle verdensklasseatleter på en ordentlig og ansvarlig måde, vi som nation kan være stolte af,” siger Team Danmarks formand, Frank Jensen.

Sportsåret 2017 er samtidig år 1 efter OL i Rio, hvor Danmark vandt intet mindre end 15 medaljer. En historisk flot bedrift, der viser, at specialforbundene med sportschefer og landstrænere i spidsen leverer professionelt elitearbejde på internationalt niveau.

”Hvis man tror, at medaljehøsten til dansk eliteidræt kun kan gå en vej, var 2017 også et wake up call. Danmark henter ni VM-medaljer i de sommerolympiske discipliner i 2017 mod 12 i 2013, som også var året efter et OL. Der er gode forklaringer på, hvorfor medaljehøsten i 2017 samlet er lavere, men de skygger ikke for den overordnede tendens, at Danmarks konkurrenceevne bliver stadig mere presset,” siger Frank Jensen.

Lande som eksempelvis Tyrkiet, Mongoliet, Belgien, Slovakiet og Georgien vinder markant flere medaljer end for blot få år siden. Det viser, at flere nationer har flyttet deres niveau, og dermed bliver kampen om medaljerne naturligvis også tættere.

”Dansk eliteidræt står stærkt. Danske atleter leverer verdensklassepræstationer, specialforbundene arbejder professionelt, og vi har udviklet en eliteidrætsmodel, som mange lande misunder os. Vi lykkes med at udvikle verdensklasseatleter på en ordentlig og ansvarlig måde, vi som nation kan være stolte af,”
Frank Jensen
Donation på 50 mio. fra Salling Fondene

Donation på 50 mio. fra Salling Fondene

I juni var det en stor glæde at kunne offentliggøre en donation fra Salling Fondene til Team Danmark på 50 mio. kr. Salling Fondene har gennem en årrække været en uvurderlig støtte for dansk eliteidræt og donerede også 55 mio. kr. i årene frem mod det succesrige OL i Rio i 2016.

Udlodningsaftale skaber klarhed

I juni var det en stor glæde at kunne offentliggøre en donation fra Salling Fondene til Team Danmark på 50 mio. kr. Salling Fondene har gennem en årrække været en uvurderlig støtte for dansk eliteidræt og donerede også 55 mio. kr. i årene frem mod det succesrige OL i Rio i 2016.

Med den nye aftale om fordeling af udlodningsmidlerne er der samtidig skabt klarhed over Team Danmarks økonomiske råderum de kommende år. Aftalen betyder, at Team Danmark modtager færre midler til udvikling af dansk eliteidræt. Regeringen har dog imødekommet de manglende indtægter ved årligt at tilføre Team Danmark fire millioner kroner via finanslovsaftalen. Det er en glædelig anerkendelse af, at det også er en statslig opgave at finansiere eliteidrætten, mener Frank Jensen.

”Udvikling af eliteidræt handler ikke kun om økonomi. Det handler i meget høj grad om udvikling af viden, kultur og træningsmiljøer, kompetenceniveau blandt trænere og ledere, struktureret talentarbejde osv. Men vi kommer ikke uden om, at det kræver økonomiske muskler, hvis vi skal have muligheder for at lykkes med at fastholde niveauet,” siger han.

 

Erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelse

NYE MULIGHEDER FOR ERHVERVSUDDANNELSE

Nye muligheder for erhvervsuddannelse

Det er et centralt element i Team Danmarks eliteidrætsmodel, at atleter tager en uddannelse ved siden af deres sportslige karriere.

I januar 2017 lancerede Team Danmark sammen med Undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler en treårig forsøgsordning, som skal give elever på landets erhvervsuddannelser større fleksibilitet til at kombinere deres sportsgren med en uddannelse. Initiativet er i løbet af 2017 fulgt op med en praktikpartnermodel, der skal gøre det attraktivt for virksomheder at ansætte atleter på erhvervsuddannelser i praktik.

Ny forsknings- udviklings- og innovationsstrategi

I 2017 har Team Danmark udviklet en ny Forsknings-, udviklings- og innovationsstrategi. Strategien er blevet til gennem tæt samspil med en række forskningsinstitutioner.

”Innovation og forskning er to kernebegreber for Team Danmark. Her er nogle særlige udviklingspotentialer, som er identificeret i international forskning og i tæt dialog med de specialforbund, vi samarbejder med. Med vores Forsknings-, udvikling- og innovationsstrategi har vi skabt et godt fundament til at løfte samspillet med vidensinstitutioner og skabe en klar rollefordeling, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt,” siger Frank Jensen.

Læs hele Team Danmarks Årsberetning 2017 her

Tilmeld dig vores nyhedsmail