Vejledning og procedure vedrørende ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

Ansøgningsrunde er lukket for 2022. Ansøgere kan forvente svar senest 21.december 2022, og det vil blive offentliggjort på Team Danmarks hjemmeside, hvilke projekter der har opnået støtte.

Puljen til Innovation, Udvikling og Uddannelse (IUU)

Team Danmark har afsat en pulje af midler, som udelukkende kan søges af interne medarbejdere, og der gives typisk i størrelsesordenen 5-15 t.dkk. til en konkret udgift som f.eks.:

 • Omkostning til videnskabsetisk ansøgning.
 • Forsøgsperson honorar.
 • Udstyr til gennemførsel af målinger på forsøgspersoner.
 • Software til gennemførsel af målinger/databehandling.
 • Transkriptions-assistance.
 • Materiale til konkret analyse.

Som ekstern part kan du få adgang til IUU-puljen ved at indgå et samarbejde med en eller flere af Team Danmarks fageksperter om et mindre projekt. Det vil oftest være pilotprojekter, bachelor- eller kandidat-speciale projekter med relevans og aktualitet for Team Danmarks arbejde. Projektet vil som oftest blive gennemført i tæt samarbejde med Team Danmarks fagekspert(-er), som også kan fungere som ekstern vejleder for den studerende.

Proceduren for ansøgning er, at du som hovedvejleder for en eller flere studerende eller at du som enkeltstående forsker henvender dig enten direkte til en af Team Danmarks fageksperter eller til forskningschefen, som vil henvise dig til relevant fagekspert. Herfra vil processen oftest være, at projektideen udvikles i dialog med Team Danmark-fageksperten, som også ender med at ansøge IUU-puljen. Forskeren udarbejder med sparring fra fageksperten en kort ansøgning, som skal give et overblik over projektet:

 • Hvilke forskerne står bag ansøgningen
 • baggrunden for studiet
 • spørgsmålet der undersøges
 • metodeafsnit med design og målinger
 • hvad får Team Danmark og et/flere idrætsforbund ud af resultaterne
 • tidsplan for gennemførsel
 • overordnet budget for hele projektet
 • hvad der søges støtte til fra Team Danmarks IUU-pulje

Ansøgninger modtages løbende og afgørelse træffes hurtigst muligt.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Forskningsprojekter og viden

  Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

 • Forskningsinvesteringer

  Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

 • Historisk donation til dansk idrætsforskning

  Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 
TEAM DANMARK