Ansøgning om forskningsstøtte | Team Danmark

Procedure for ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark og for behandling af ansøgninger.

Ansøgninger om forskningsstøtte fra Team Danmark skal indeholde følgende:

 • Titel
 • Formål (max 400 anslag)
 • Kort projektbeskrivelse (max 8000 anslag)
 • Projektplan
  • a. Projektgruppe (forskere, TD ansatte, forbund/atleter) (max 1000 anslag)
  • b. Tidsplan og timing (max 1000 anslag)
  • c. Plan for forankring, implementering og formidling af resultater til atleter og trænere (max 3000 anslag)
  • d. Udvekslingsgruppe (Forbund, TD og forskningsmiljø) (max 1000 anslag)
 • Økonomi (max 1000 anslag)
  • a. Budget og herunder præcisering af hvilken TD støtte der ansøges
  • b. Angiv andre medfinansierende
  • Estimat over antallet af arbejdstimer, som TD’s eksperter skal bidrage med i projektet
 • Eventuelle bilag
 • Kontaktoplysninger på hver ansvarlig kontaktperson fra hver af de involverede parter

 

Vurderingsgrundlag

Vurderingsgrundlaget for udvælgelse af ansøgninger til støtte er i udgangspunktet kvalitet, relevans og timing. Dvs.:

 • Faglig og metodisk kvalitet
 • Relevans i forhold til international elitesport
 • Timing i forhold forbundets prioriteringer
 • Relevans i forhold til én eller flere sportsgrene
 • Formidling og implementering af resultater og erfaringer

Indkommende ønsker til forskningsprojekter via specialforbundenes masterplaner vil endvidere indgå i en overordnet prioritering. Derudover kan Team Danmark definere strategiområder, som der ønskes viden og udvikling inden for. Dette vil fremgå af TD’s hjemmeside.

 

Review panel

Indkomne ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret ud fra ovenstående vurderingsgrundlag gennem et internt review panel (Christoffer Brushøj, Kasper Didriksen, Greg Diment, Peter Møller Christensen, Andreas Top-Adler, Thue Kvorning og Lone Hansen) og via en høringsrunde med repræsentanter fra Team Danmarks faggrupper og specialforbund.

Indstilling sendes til Team Danmarks Forskningsudvalg (Thue Kvorning, Pia Holmen, Flemming Knudsen og Lone Hansen) på baggrund af review panelet og høringsrunden. Forskningsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger, der vil blive tildelt støtte.

TEAM DANMARK