vi kÆmper for guld
 

Ny Lederuddannelse i Elitesport
06.12.16
Kompetenceudvikling / Team Danmark

Lederuddannelse i Elitesport 2017-2020 skal udvikle sportscheferne i dansk idræt og styrke deres kvalifikationer til lederposter både i og uden for sportens verden.

Team Danmark har taget initiativ til en ny lederuddannelse, der skal styrke sportscheferne i dansk idræts specialforbund. Uddannelsen er etableret i samarbejde med eksterne partnere og tager afsæt i de nyeste og mest relevante teorier og metoder inden for ledelsespsykologi og organisationsudvikling, lige som den trækker på erfaringer fra såvel erhvervslivet som elitesporten.

Det er et indsatsområde i Støttekoncept 2017-2020, at Team Danmark vil skabe bedre rammer for den sportslige ledelse i specialforbundene. Det skal blandt andet ske ved at styrke sportschefernes kompetencer.

Tæt på sportschefernes hverdag

Målgruppen for den nye uddannelse er sportschefer, og fokus er rettet mod de individuelle behov, som kan udvikle den enkelte sportschef i forhold til den daglige ledelse af forbundets elitearbejde. Samtidig er det Team Danmarks ambition at ruste deltagerne på uddannelsen til en fremtidig karriere uden for sportens verden.

”Udvikling af sportschefernes kompetencer skal styrke forbundene og derigennem dansk elitesport, men det skal også styrke den enkeltes kvalifikationer i forhold til at varetage lederposter både i og uden for sportens verden,” siger Kenneth Heiner-Møller, der er konsulent i Team Danmark.

Forskellige perspektiver på ledelse

Gennem Lederuddannelse i Elitesport 2017-2020 vil deltagerne lære at se ledelse fra forskellige positioner og gennem forskellige perspektiver på rollen som leder – både på organisatorisk og på personligt plan.

Uddannelsens første tre moduler ligger i 2017, og her skal deltagerne blandt andet arbejde med temaer som kultur, lederskab og strategiske indsatser. Mellem modulerne skal deltagerne bringe temaerne i spil i deres daglige arbejde i forbundene. Det er uddannelsens sigte at være så tæt på sportschefernes virkelighed som muligt og at arbejde med de temaer, som er mest relevante for at opnå resultater og skabe forandring i deres organisationer.

Uddannelsesmodulerne 4 og 5 samt temaerne frem mod 2020 bliver fastlagt i dialog med deltagerne i forhold til deres aktuelle behov og udfordringer. 

Læs mere om Lederuddannelse i Elitesport 2017-2020.

Lederuddannelse i Elitesport 2017-2020 er udviklet og varetages af:

Rasmus Møller, strategi- og ledelseskonsulent, DoubleYou.

Christian Engell, high performance konsulent, DoubleYou.

Jakob Hansen, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark.

Kenneth Heiner-Møller, konsulent i Team Danmark.

 

Tilmeld nyhedsbrev Her kan du tilmelde dig Team Danmarks mailingliste

Følg os

Kontakt

Kenneth Heiner-Møller
Konsulent
Telefon:  2343-2143
E-mail:  khmo@teamdanmark.dk

Luk

Del