vi kÆmper for guld
 

Styrke samspil

Team Danmark vil styrke det langsigtede og sammenhængende talentarbejde.

Som en del af støttekonceptet for 2017-2020 er ét af indsatsområderne, at Team Danmark vil styrke det langsigtede og sammenhængende talentarbejde. Det skal realiseres gennem tre indsatser og tilhørende målepunkter. Nedenfor kan du læse mere om hver enkelt indsats og deres respektive målepunkter.

Fortsætte udviklingen af sammenhængende talentstrategier

Vi vil fortsætte med at udvikle samspillet med Elitekommunerne samt styrke samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund om talentarbejdet i specialforbundene.

  • Vi vil i perioden 2017-2020 understøtte minimum seks udviklingsprojekter i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Elitekommuner.
  • Team Danmark-støttede specialforbund skal have strategier samt en implementeringsplan for talentarbejdet for perioden 2017-2020.

Fastholde talentfulde atleter med potentiale til verdensklasse

I samarbejde med specialforbundene vil vi analysere behovet for særlige initiativer for at fastholde og udvikle talentfulde atleter og talentudviklingsmiljøer i den enkelte sportsgren.

  • Med afsæt i analyserne definerer Team Danmark sammen med specialforbundene og/eller Elitekommuner samt andre relevante interessenter prioriterede initiativer for at udvikle og fastholde talentfulde atleter med potentiale til verdensklasse.

Sætte fokus på vidensudvikling og -deling om overgang fra talent til verdensklasseatlet  

Vi vil i samarbejde med specialforbundene og relevante samarbejdspartnere undersøge faktorer, der er betydende for overgangen fra talent til international seniorelite.

  • Med udgangen af 2018 vil vi have udarbejdet en konceptbeskrivelse for overgangene fra talent til verdensklasseatlet.

Luk

Del