vi kÆmper for guld
 

Støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks støttekoncept identificerer tre centrale indsatsområder frem mod OL i Tokyo, 2020

Team Danmarks støttekoncept 2017-2020 er den konkrete operationalisering af de forpligtelser og opgaver, som er beskrevet i Lov om eliteidræt fra 2004. Støttekonceptet beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter. Team Danmark er en vidensinstitution, som har en række faglige eksperter ansat. Vi har fokus på videndeling med alle relevante interessenter med henblik på at udvikle dansk eliteidræt.

Tre særlige indsatsområder

Team Danmark vil i perioden 2017-2020 arbejde strategisk med tre udvalgte områder, der alle rummer særlige potentialer for Danmark i den internationale kontekst: 

  • Innovation
  • Ressourcer
  • Samspil

Tendenser i international eliteidræt

Stadig flere lande har fået øjnene op for eliteidrættens værdi for samfundet. Derfor bliver der i stigende grad investeret i eliteidræt over det meste af verden. Den skærpede konkurrencesituation blandt vores internationale konkurrenter er en præmis, der er med til at definere Team Danmarks udviklingsområder og arbejdsfelter. Specialforbund og de danske atleter skal præstere i en international kontekst, og derfor skal Team Danmark hele tiden udvikle indsatsen i en international sammenhæng.

  • Den seneste internationale komparative analyse af elitesportssystemer – SPLISS-undersøgelsen - peger blandt andet på, at:
  • Staternes investeringer i elitesport er generelt stigende.
  • Danmark er sammen med Portugal og Spanien de eneste lande i undersøgelsen, der i dag har færre penge til elitearbejdet end i 2001. Alle andre lande har skruet op for investeringerne i eliteidrætten.
  • Den statslige finansiering af eliteidrætten i Danmark ligger væsentligt under gennemsnittet for de 15 nationer i undersøgelsen.
  • Danmarks indsats inden for ”Forskning og Innovation”, ”Trænerudvikling og -rekruttering” og ”Træningsfaciliteter” ligger under gennemsnittet.
  • Danmark ligger over gennemsnittet på ”Struktur og Organisation” inden for eliteidrætten, og Danmark har den højeste score inden for ”Idrætsdeltagelse”.

De internationale tendenser danner sammen med lovgrundlaget og de strategiske afsæt de primære udgangspunkter for Team Danmarks målsætning, indsatsområder og prioriteringer i den kommende periode.

Luk

Del