vi kÆmper for guld
 

Sætte fokus på innovation

Team Danmark vil fremme innovation, forskning og udvikling i dansk eliteidræt

Som en del af støttekonceptet for 2017-2020 er ét af indsatsområderne, at Team Danmark vil fremme innovation, forskning og udvikling i dansk eliteidræt. Det skal realiseres gennem tre indsatser mål og tilhørende målepunkter. Nedenfor kan du læse mere om hver enkelt indsats og deres respektive målepunkter.

Skabe et stærkt samspil med relevante forsknings- og udviklingsmiljøer, både nationalt og internationalt

Vi vil udvikle en ny strategi med afsæt i de internationale erfaringer på området, hvor vi har fokus på innovation, forskning og udvikling. Vi vil udvikle tættere og nye samarbejdsrelationer med vidensmiljøer, innovative danske virksomheder og kommercielle partnere.

  • En ny forsknings- og udviklingsstrategi træder i kraft 1. halvår 2017.

Øge fokus på teknologi og ekspertise i træning og konkurrence for de bedste atleter

Vi skal understøtte specialforbund og atleter i at træne smartere og endnu mere effektivt. Det gør vi ved at styrke specialforbundenes fokus på bedre brug af teknologi og ekspertise i både træning og konkurrence for de bedste atleter.

  • Vi vil afholde en konference i 2017 og årlige workshops for trænere, sportschefer, vidensmiljøer, innovative danske virksomheder og kommercielle partnere.
  • Vi vil iværksætte mindst tre indsatser årligt i samarbejde med specialforbundene.

Sikre klar rolle- og ansvarsfordeling og styrke samspil med vores vigtigste samarbejdspartnere

Vi vil koordinere og videreudvikle samspillet med vore vigtigste samarbejdspartnere i specialforbundene, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Elitekommunerne om optimal udvikling af dansk eliteidræt.

  • Senest 1. januar 2017 er der beskrevet et fælles grundlag for en struktureret indsats med fokus på samarbejde og tæt koordinering mellem Team Danmark, DIF og Elitekommunerne om udnyttelse af sportslige potentialer på tværs af idrætsgrene.

 

Luk

Del