vi kÆmper for guld
 

Øge ressourcer

Team Danmark vil skabe bedre rammer og vilkår for atleterne og den sportslige ledelse

Som en del af støttekonceptet for 2017-2020 er ét af indsatsområderne, at Team Danmark vil skabe bedre rammer og vilkår for atleterne og den sportslige ledelse. Det skal realiseres gennem fem indsatser og tilhørende målepunkter. Nedenfor kan du læse mere om hver enkelt indsats og deres respektive målepunkter. 

Udvikle og implementere en strategi for at øge finansieringen af dansk eliteidræt

Økonomi er et afgørende parameter for sportslig succes. Økonomien til eliteidrætten matcher ikke den internationale udvikling. Det vil Team Danmark arbejde på at ændre.

  • Team Danmark udarbejder i dialog med interessenterne en strategi for at tiltrække nye og flere ressourcer til dansk eliteidræt og igangsætter implementeringen af strategien inden 1. januar 2017.

Skabe mere fleksibel udnyttelse af ressourcer

Vi vil med vore samarbejdspartnere søge at optimere ressourceudnyttelsen og styrke fleksibiliteten eksempelvis ved øget decentralisering af beslutningskompetence, rammestyring og projektorganisering. Det vil vi gøre via en individualiseret tilgang målrettet den enkelte aktørs behov og potentiale, som skal forenkle procedurer og retningslinjer.

  • Specialforbund og øvrige samarbejdspartnere vurderer i brugerundersøgelsen, at Team Danmark i støtteperioden 2017–2020 er mere fleksible og mere effektive i brugen af ressourcerne.

Øge indsatsen for fastholdelse og karriereforlængelse for atleter med potentiale til verdensklasse

Vi vil sammen med specialforbundene skabe bedre rammer og vilkår, der kan fastholde flere atleter i den internationale konkurrence. Team Danmark etablerer i samarbejde med specialforbund fra 1. januar 2017 nye initiativer, der styrker atleternes mulighed for en længere sportskarriere. Det vil bl.a. indebære styrkelse af individuel dual career rådgivning, udvikling og implementering af kulturudviklingsprojekter, udvide mulighederne for SU til atleter, udvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og arbejde for at skabe bedre vilkår for adgang til arbejdsmarkedet.

  • Minimum 75 pct. af Eliteatleterne og Verdensklasseatleterne er fastholdt i perioden 2017-2020.
  • Atleter og specialforbund vurderer i brugerundersøgelsen, at der er skabt bedre rammer og vilkår.

Styrke trænernes og sportschefernes faglige niveau og kompetencer

Trænernes og sportschefernes kompetencer er afgørende for gode træningsmiljøer og sportslig succes. Team Danmark har siden 2013 haft særlig fokus på kompetenceudvikling af trænere og sportschefer, og vi styrker vores fokus på dette område.

  • Alle landstrænere og sportschefer i Team Danmarkstøttede specialforbund har en igangsat personlig udviklingsplan med fokus på både egne og organisatoriske mål.
  • Landstrænere og sportschefer i Team Danmark-støttede specialforbund deltager i Team Danmarks vidensnetværk. Minimum 90 pct. af alle landstrænere og sportschefer vurderer netværkene positivt.
  • Alle Verdensklasseforbund har inden udgangen af 2017 beskrevet en plan for rekruttering, uddannelse og udvikling af trænere til højeste niveau. Eliteforbund har beskrevet en plan inden udgangen af 2018.

Etablere et nationalt elitesportscenter, som skaber rammer og vilkår i verdensklasse

Et Nationalt Elitesportscenter (NEC) vil kunne udvikle dansk eliteidræts internationale konkurrenceevne yderligere, og det vil være til stor gavn for en bred vifte af specialforbund. Vores vision er, at have fokus på at skabe optimale rammer for atleternes hverdag, og samtidig udvikle stærke videns- og innovationsmiljøer på højeste internationale niveau.

  • Med afsæt i forprojektet om ”Nationalt Elitesportscenter” vil Team Danmark i samarbejde med DIF i 2017 beslutte, hvordan Nationalt Elitesportscenter etableres.
  • Visionen om NEC er realiseret ved udgangen af 2020.

Luk

Del