vi kÆmper for guld
 

Sådan søger du

TEAM DANMARK STØTTER FORSKNING, DER TAGER AFSÆT I ELITESPORTENS DAGLIGE UDFORDRINGER. DET ER DERFOR ATLETERNES OG TRÆNERNES SPØRGSMÅL, DER ER I FOKUS.

Du kan søge Team Danmark om økonomisk støtte til forsknings-, innovations- og udviklingsprojekter. Formålet med ansøgningen skal være relevant for elitesport og der ses positivt på projekter som kan tilvejebringe viden som kan optimere praksis i et eller flere forbund.   

Ansøgninger 2017

Team Danmark ønsker at medvirke til at iværksætte udvikling af viden om den kvindelige atlet med fokus på optimering af præstationsevnen. Team Danmarks budget til dette strategiområde er 600.000 kr. Ansøgningsfristen er mandag d. 18. december, 2017 kl 12:00, og ansøgninger sendes til forskning@teamdanmark.dk 

Ansøgninger 2018 

Formålet med ansøgningen skal være relevant for elitesport og det forudsætter at projektet tilvejebringer viden som kan optimere praksis i et eller flere forbund. Det betyder, at der skal være en forudgående dialog mellem forsker, forbund (sportschef og/eller landstræner) og TD (Ekspert og konsulent for det eller de forbund, der indgår i projektet) inden ansøgning fremsendes til TD’s Forskningsudvalg.  Ansøgningsfristen er onsdag d. 28. februar, 2018 kl 12:00, og ansøgninger sendes til forskning@teamdanmark.dk

Retningslinjer for ansøgninger

Ansøgninger til Team Danmarks forksningsudvalg skal indeholde følgende:

 • Titel
 • Formål (max 400 anslag)
 • Kort projektbeskrivelse (max 8000 anslag)
 • Projektplan
  a. Projektgruppe (forskere, TD ansatte, forbund/atleter) (max 1000 anslag)
  b. Tidsplan og timing (max 1000 anslag)
  c. Plan for forankring, implementering og formidling af resultater til atleter og trænere (max 3000 anslag)
  d. Udvekslingsgruppe (Forbund, TD og forskningsmiljø) (max 1000 anslag)
 • Økonomi (max 1000 anslag)
  a. Budget og herunder præcisering af hvilken TD støtte der ansøges
  b. Angiv andre medfinansierende
 • Estimat over antallet af arbejdstimer, som TD’s eksperter skal bidrage med i projektet
 • Eventuelle bilag
 • Kontaktoplysninger på hver ansvarlig kontaktperson fra hver af de involverede parter

Vurderingsgrundlaget

Vurderingsgrundlaget for udvælgelse af ansøgninger til støtte er i udgangspunktet kvalitet, relevans og timing dvs.:

 • Faglig og metodisk kvalitet
 • Relevans i forhold til international elitesport
 • Timing i forhold forbundets prioriteringer
 • Relevans i forhold til én eller flere sportsgrene
 • Formidling og implementering af resultater og erfaringer

Indkommende ønsker til forskningsprojekter via specialforbundenes masterplaner vil endvidere indgå i en overordnet prioritering. Derudover kan TD definere strategiområder, som der ønskes viden og udvikling indenfor, og hermed kan vurderingsgrundlaget justeres i relation her til, hvilket vil fremgå af TD’s hjemmeside.

Review panel

Indkomne ansøgninger vil blive vurderet og prioriteret ud fra ovenstående vurderingsgrundlag gennem et internt review panel (Christoffer Brushøj, Kasper Didriksen, Greg Diment, Peter Møller Christensen, Andreas Top-Adler, Thue Kvorning og Lone Hansen) og via en høringsrunde, med repræsentanter fra TDs faggrupper og specialforbund. Indstilling udfærdiges og sendes til TD’s Forskningsudvalg (Thue Kvorning, Pia Holmen, Flemming Knudsen og Lone Hansen) på baggrund af review panelet og høringsrunden. Forskningsudvalget beslutter onsdag d. 20. december, 2017, hvilke ansøgninger, der vil blive tildelt støtte.

 

Følg os

Kontakt

Team Danmark
Tlf.:  4326 2500
E-mail: post@teamdanmark.dk

Luk

Del