vi kÆmper for guld
 

Idrætsskoler

Team Danmarks overordnede målsætning er at skabe flere og bedre talenter i dansk eliteidræt. Det skal blandt andet ske gennem samarbejde med elitekommunernes idrætsskoler.

Team Danmarks definition på en idrætsskole er en folke-/grundskole, der minimum har to ugentlige idrætstilbud i dagtimerne (dobbeltlektioner) fra 0. - 9. klasse, og det skal være ud over den obligatoriske idræt.

Idrætsundervisningen tager afsæt i Team Danmarks koncept for aldersrelateret træning (ATK) og bidrager derved til at sikre en alsidig fysisk, psykisk og social udvikling.

Team Danmark anser elitekommunernes idrætsskoler for at være vigtige medspillere i den lokale talentudvikling.

For at sikre det højest mulige niveau i idrætsundervisningen og vidensdeling af gode idéer, er det Team Danmarks målsætning, at der dels etableres efteruddannelsesmuligheder i aldersrelateret træning for idrætslærerne, og dels opbygges et nationalt netværk af idrætsskolekoordinatorer, samt lokale netværk af undervisere og trænere i elitekommunerne.

Luk

Del