vi kÆmper for guld
 

Forsikringer i Team Danmark
28.04.15

Kollektiv sportsulykkesforsikring
 
Team Danmark har tegnet en kollektiv sportsulykkesforsikring, som alene dækker Team Danmark-støttede atleter. Team Danmark-støttede atleter har modtaget et såkaldt 'Team Danmark-kort' som dokumentation for, at de er støttede af Team Danmark.

Den kollektive sportsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde (dvs. en pludselig hændelse, der forårsager personskade), der rammer atleter, der er udpeget af specialforbundene og Team Danmark, i forbindelse med træning og konkurrence under Team Danmarks/specialforbundenes instruktion.

Det vil sige, at forsikringen dækker alle atleter, der fremgår af bruttogruppelisten for det pågældende specialforbund.
  • Forsikringen dækker overalt i verden og omfatter:
  • Dødsfald
  • Invaliditet
  • Tandskade 
  • Udgifter til specialbehandling
Forsikringen dækker endvidere ved kollektiv transport arrangeret af Team Danmark /specialforbundene (herunder i private biler) til og fra træningsstedet.
Forsikringen dækker ikke:
  • Under de enkelte idrætsudøveres transport til og fra træning
Brug af forsikringsordningen:
Er der sket en ulykke kan forsikringen aktiveres ved at ringe til Købstædernes Forsikring: +45 33 45 74 90 og oplyse Policenr. 0161C0204228.

Følg os

Luk

Del