vi kÆmper for guld
 

Videregående uddannelse

Team Danmark arbejder for at sikre den fornødne fleksibilitet i uddannelsessystemet, så eliteidræt og uddannelse kan kombineres.

Generelle anbefalinger

Team Danmark anbefaler, at du – inden du søger om optagelse på en uddannelse - kontakter uddannelsesinstitutionen med henblik på at vurdere og afklare muligheden for at kombinere den pågældende uddannelse med en eliteidrætskarriere.

Team Danmark samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner for at sikre den fornødne fleksibilitet, så du kan kombinere en videregående uddannelse og elitesport. Du vil som Team Danmark støtte atlet typisk have mulighed for forlængede studieforløb samt fleksibilitet i forbindelse med eksamen, praktik og obligatorisk undervisning.

Kontakt gerne Team Danmarks konsulent for dual career Magnus Wonsyld for at høre mere om mulighederne på de forskellige uddannelser. Magnus kan også hjælpe dig med dokumentation til bl.a. dispensationsansøgninger.

Team Danmark Uddannelsespartnere

En række uddannelsesinstitutioner tilbyder fleksible vilkår for Team Danmark- og andre eliteatleter. Se oversigten i sidemenuen. 

Gode råd og muligheder 

I folderen Elitesport og videregående uddannelser  kan du læse mere om regler, muligheder og gode råd til, hvordan du kombinerer dit studie og eliteidræt.  

Kvote 2

Søger du optagelse via kvote 2, kan du anmode Team Danmark om en anbefaling, som bekræfter din status som atlet. Kontakt Magnus Wonsyld for at få udarbejdet en bekræftelse eller anbefaling. 

Supplerende undervisning

Team Danmark hjælper gerne med supplerende undervisning i forbindelse med sportsrelateret fravær.

Udfyld dokumentet for at søge om supplerende undervisning og send det til Magnus Wonsyld. Når du søger om supplerende undervisning, skal ansøgningen indeholde en række oplysninger – blandt andet det antal timer du søger om og udgifterne forbundet hermed.Yderligere skal du vedlægge dokumentation for fraværet, for eksempel i form af udtagelsesbreve med videre.

Generelt støtter vi atleter efter behov og vil i forhold til hver enkelt ansøgning vurdere, hvor stor en del vi vil medfinansiere. 

Betalingsuddannelser

Team Danmark kan i særlige tilfælde yde tilskud til betalingsuddannelser. Der vil altid være tale om en individuel vurdering, når og hvis Team Danmark yder økonomisk støtte til en uddannelse. Vær i den forbindelse opmærksom på. at denne type af støtte betragtes som skattepligtig.

Uddannelsesstøtte fra Team Danmark
Team Danmark kan – i forbindelse med forlængede uddannelsesforløb - støtte verdensklasse og udvalgte eliteatleter med Team Danmark uddannelsesstøtte.

Læs procedurer og kriterier for at få uddannelsesstøtte fra Team Danmark

Uddannelsesstøtten fra Team Danmark er en sportsindtægt, der skal beskattes. Læs mere om skattemæssige forhold i SKAT og Sport.


Luk

Del