vi kÆmper for guld
 

Sådan arbejder vi

Team Danmarks fysiske trænere sørger for at få lagt et realistisk træningsprogram, så atleten ved, hvoran han eller hun skal træne.

Træningsfilosofi
Team Danmarks fysiske trænere har primært en videnskabelig tilgang til valget af træningsmetoder.

Således bliver metoderne udvalgt på betingelse af, at de opfylder grundlæggende præmisser, som skal sikre, at der er et præstationsoptimerende udbytte af den fysiske træning.

På vej mod det fysiske mål
Selve omdrejningspunktet for planlægningen af den individuelle fysiske træning er at finde ud af, hvor man er, og hvor man skal hen.

Det vil sige, at der skal ske en præcisering af de fysiske kvaliteter, der er nødvendige for at konkurrere i den pågældende sportsgren på et bestemt niveau.

For at kunne lave denne analyse observerer Team Danmarks fysiske trænere atleterne, holder samtaler med atleten og/eller træneren, gennemgår litteratur og foretager fysiske tests.

Sidstnævntes relevans øges i takt med atletens præstationsmæssige udvikling.

Træningsmålet vil herefter være at få den enkelte atlets fysiske profil til at stemme overens med de arbejdskrav, som findes i den specifikke sportsgren.

Helt konkret handler det altså om at finde ud af, hvad der mangler i forhold til at være den bedste. Herefter gælder det om at finde den bedste måde at få opfyldt disse mangler på.

Læg et program
Programmet bliver lagt ud fra den individuelle atlets fysiske styrker og svagheder i forhold til de fysiske mål, som analysen fastsætter.

Derudover bliver atleten og trænerens synspunkter taget i betragtning, og det samme gælder for atletens muligheder for at udføre fysisk træning.

Når målene med træningsprogrammet er fastlagt, bliver en træningsplan udfærdiget på års – eller månedsplan. Den fysiske træning skal tilrettelægges i forhold til konkurrencer og træningslejre.

Programmet bliver varieret og præciseret på ugeplansniveau og ned til det enkelte træningspas, og de bliver løbende evalueret og justeret via samtaler med atlet og træner.

Følg os

Eksempler på træningsmål:

  • Forbedre en bestemt fysisk kvalitet; eksempelvis at øge effektudviklingen i trådet under cykling (og dermed hastigheden)
  • Opbygge en fysisk base til at kunne konkurrere og træne på et højere niveau
  • Ændre kropskomposition (øge muskelmassen, ændre vægtklasse)
  • Skadesforebyggelse

Luk

Del