vi kÆmper for guld
 

Ungdomsuddannelse

hvis du får en sportslig godkendelse, findes der en række tilbud, som gør det lettere at kombinere ungdomsuddannelse, erhversuddannelse og elitesport.

Sportslig godkendelse

Du kan få en sportslig godkendelse, hvis dit forbund har en aftale med Team Danmark, og du opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark har lavet i fællesskab.

Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du:

  • gøre skolen opmærksom på din status som atlet
  • skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
  • få adgang til supplerende undervisning
  • forlænge din ungdomsuddannelse

Ansøgning om sportslig godkendelse for skoleåret 2016/2017

Ansøgning om sportslig godkendelsen for skoleåret 2016-2017 behandles løbende. Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse og ønsker at søge om en sportslig godkendelse, behandler vi som oftest din ansøgning i løbet af 1-2 uger.


Forlænget ungdomsuddannelse

Der er både fordele og ulemper ved at forlænge din ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at en forlængelse giver mening for dig, da der er store forskelle i de enkelte sportsgrene i forhold til træningsmængde, rejseaktivitet mv. Vi anbefaler, at du snakker med din træner, vejleder og øvrige nøglepersoner, der kender til din situation.

Det er vigtigt, at du søger information om, hvilken ordning den/de skole(r), du overvejer at søge ind på, kan tilbyde dig. Den enkelte skole afgør, om den ønsker at tilbyde forlængede forløb, og hvordan det enkelte forløb bliver planlagt.

En række skoler har stor erfaring med at tilrettelægge forløb for Team Danmark-elever. Hvis du vil vide mere, anbefaler vi, at du deltager i skolernes informationsmøder.

Hvis du undervejs i forløbet stopper med at dyrke sport – for eksempel på grund af en skade – har du ret til at fortsætte dit forlængede forløb. Du kan dog også høre, om det er muligt for skolen at ændre til et almindeligt forløb.

Team Danmark Uddannelsespartnere

Mange skoler tilbyder fleksible vilkår for Team Danmark- og andre elitesportselever. Team Danmark har i 2012 etableret et samarbejde med en række skoler, som gør en særlig indsats for Team Danmark-elever. Samtidig har skolerne en vis volumen af elever med en sportslig godkendelse. Disse skoler har vi valgt at kalde: Team Danmark Uddannelsespartnere. Se dem her.

Supplerende undervisning

Hvis du er meget væk fra skolen i forbindelse med forbundsaktiviteter (træningslejre, samlinger, internationale mesterskaber og stævner), kan du have behov for supplerende undervisning.Det er skolen, der søger om timerne på dine vegne, så du skal orientere skolen, når du bliver udtaget af dit forbund. Vi bevilger normalt en times supplerende undervisning per fraværsdag fra skolen.

Du skal møde til undervisningen efter gældende regler på skolen. Skolen kan dog se bort fra dit sportslige fravær, hvis du i tilstrækkeligt omfang modtager supplerende undervisning. Din skole kan søge om supplerende undervisning til dig her.

Råd og Vink

Råd og Vink indeholder en række anbefalinger om, hvordan uddannelsesinstitutionerne bedst muligt håndterer dit uddannelsesforløb.

Læs en række anbefalinger om, hvordan erhvervsskolerne bedst muligt håndterer dit uddannelsesforløb her.

Læs en række anbefalinger om, hvordan de gymnasiale ungdomsuddannelser bedst muligt håndterer dit uddannelsesforløb her.

Morgentræning

Team Danmark samarbejder med 21 Elitekommuner, som alle har lokale ordninger med morgentræning på programmet. Hvis du får en sportslig godkendelse fra Team Danmark, vil du som oftest blive godkendt til den lokale ordning også.

Ud over Elitekommunernes tilbud er der også en række skoler, der tilbyder morgentræning. Vi opfordrer dig derfor til at undersøge mulighederne i dit eget lokalområde.

Du skal dog selv søge om at blive tilmeldt den lokale ordning og undersøge, om der i Elitekommunen stilles specielle krav i forbindelse med træning og eventuelt valg af studieretning på ungdomsuddannelsen.

Vær også opmærksom på, at det nogle steder koster penge at blive tilmeldt den lokale ordning.

SU

På STX, HHX og HTX kan du modtage SU i dit fjerde studieår, hvis du har valgt at forlænge dit forløb. Det kræver dog, at du opfylder SU-styrelsens krav.

Hvis du vælger at forlænge en HF-uddannelse, kan du kun modtage SU i dit tredje studieår, hvis din uddannelse er tilrettelagt som et samlet forløb. Aftalen om ekstra SU omfatter altså ikke HF-enkeltfag i VUC-regi. Du kan læse mere på SU-Styrelsens hjemmeside. 

Fleksibilitet til eksamen

Forventer du at deltage i vigtige og prioriterede stævner/træningslejre i termins- og/eller eksamensperioden, bør du så tidligt som muligt orientere din uddannelsesinstitution om det.

Du kan søge skolen om at aflægge prøve i sygeeksamensterminen, hvis sportslige aktiviteter forhindrer dig i at deltage i de ordinære prøver og eksaminer. Du kan også søge om at gå til skriftlig prøve i udlandet.

Endelig kan skolen i særlige tilfælde arrangere en ekstraordinær mundtlig eksamen. Det er skolens leder, der afgør, om og hvordan særlige prøver afholdes.

Ved skriftlige eksamener er der under normale omstændigheder kun mulighed for, at du får dispensation til at gå til den efterfølgende sygeeksamen. Mundtlige eksamener kan ofte flyttes, ligesom der i særlige tilfælde kan etableres en ekstraordinær eksamen.

Scholarships i USA

Vi har erfaret, at der kan være en række udfordringer, når danske atleter søger til USA i forbindelse med Scholarships.

Vi har derfor i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet et notat på engelsk, som beskriver, hvordan den danske gymnasieuddannelse er opbygget. Desværre oplever vi, at organisationen National Collegiate Athletic Association (NCAA) i nogle tilfælde ikke vil anerkende et forlænget uddannelsesforløb.

Du kan læse et notat fra Team Danmark og Undervisningsministeriet om udfordringerne med NCAA her.

Læs gode råd om scholarships og livet i udlandet som studerende her.

Du kan læse mere om konvertering af karakterer fra dansk til amerikansk her. 

Luk

Del